eigenschappen KANGEN WATER


Ik drink zelf nu ruim 7 jaar Kangen water en ik heb mij nog nooit zo vitaal gevoeld.


Ondanks dat wij in Nederland het zuiverste drinkwater van waarschijnlijk heel de wereld hebben, op de mensen na die in de bergen wonen en rechtstreeks uit de bron mogen drinken, kan uw drink water nog beter en zuiverder. Wat geslikt wordt wordt ook weer uitgeplast......

 

De watermaatschappij kan medicijnresten haast niet meer uit ons drinkwater filteren. Zie onderstaand krantenartikel.

 

Kangenwater is gebaseerd op het principe van zuiver bronwater uit de bergen.


Pijnstillers, slaappillen en muggenverdrijvers – het water buiten zit vol met resten van onze geneesmiddelen. Hoe krijg je die er weer uit? Met een bubbelbadje van ozon.  
  • Joost van Kasteren
 

Daarom gaan steeds meer stemmen op om medicijnresten bij de afvalwaterzuivering te verwijderen, met wat in het zuiveringsjargon ‘de vierde stap’ heet. De huidige drie stappen zijn: het verwijderen van vaste bestanddelen, de bacteriële afbraak van makkelijk afbreekbare koolstofverbindingen (actiefslib) en de verwijdering van stikstof en fosfor. De vierde stap zou de microverontreinigingen uit het afvalwater moeten verwijderen.

Een voorbeeld van dat laatste is de Zoetwaterfabriek, een praktijkproef met een vierde trap bij rioolwaterzuivering ‘De Groote Lucht’ in Vlaardingen. Vorige week won het project de Waterinnovatieprijs. Sinds deze zomer wordt een stroom van 25 kubieke meter per uur gezuiverd afvalwater door een vierde trap geleid, waarin medicijnresten en andere microverontreinigingen worden afgebroken door er ozon doorheen te laten bubbelen. Uiteindelijk moet er 1600 kubieke meter per uur op die manier extra gezuiverd worden, de helft van het totale effluent.

Het effluent kan, ondanks de vierde trap niet zomaar ingelaten worden in het gebied, maar moet eerst ‘natuurlijk’ worden gemaakt, zegt Jouke Boorsma, beleidsadviseur voor de afvalwaterketen bij het Hoogheemraadschap. „Daarvoor leiden we het eerst via een waterharmonica die bestaat uit een vijver met watervlooien die het zwevend stof eruit halen; een rietveld waar de nog resterende voedingsstoffen eruit worden gehaald en een vijver met waterplanten om zuurstof aan het water toe te voegen.”

De waterschappen zien wel op tegen het toevoegen van zo’n vierde stap, want dit betekent dat de zuiveringslasten voor de burger flink zullen stijgen. In het Bestuursakkoord Water van enkele jaren geleden hebben ze beloofd om de stijging van de zuiveringslasten te beperken. „Vooralsnog zetten we in op een en-en benadering”, zegt Ingrid ter Woorst, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. „In eerste instantie ligt de nadruk op het aanpakken van de bron, maar we houden er ook rekening mee dat je op bepaalde plekken kiest voor een vierde trap op de waterzuivering.”

Bron: NRC


 

De foto hieronder heeft mij overtuigt. De oprichter van kangen water naast zijn even oude collega uit de USA. Op deze foto wordt hij een dag later 72 jaar oud!

Meneer Oshiro drinkt het kangen water al meer dan 30 jaar lang.