Bioresonantie meting

Door het lichaam middels een energetische prikkels te herinneren aan haar "Innate Intelligence",  of ook wel "aangeboren intelligentie" genoemd, krijgt zij de kans om zichzelf te herstellen. 

Voorbeeld: U snijd zich aan een mes. In uw lichaam gaan automatisch allerlei processen van start om uw wond te herstellen en te genezen. Gaaf toch?! Waarom zouden we daar niet op mogen vertrouwen?!

 

Bioresonantie in het kort

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen.

Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

 

Voordat een klacht zich voordoet is er al een periode van onbalans. Een gezonde cel heeft een hogere frequentie dan een zieke cel. Uit de waardes van de meting wordt duidelijk of uw organen of weefsels in een ontstekingsfase verkeren (acuut) of in een verzwakte fase (chronisch). Indien het orgaan of het weefsel in de ontstekingsfase verkeerd is het nog in staat om de belasting te dragen. Indien het orgaan of weefsel verzwakt uit de meting komt dan is het niet meer in staat te compenseren en raakt uitgeput. 

 

De geavanceerde medische meetapparatuur gaat op zoek naar de oorzaak is van de verstoring. Te denken valt aan een parasitaire belasting, ziekte van Lyme, dysbiose in de darmen, virussen, bacterie, schimmels of een belasting met zware metalen. Ook kunnen tekorten van voedingsstoffen, vitamines, aminozuren, vetten of celzouten de oorzaak van uw problemen zijn. Maar ook toxines (gifstoffen) of vaccinaties (medicatie = chemie) veroorzaken allerlei problemen in het lichaam. U vast welbekend als bijwerkingen. 

 

Hoe werkt bioresonantie?

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de cliënt zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van electrodes worden opgevangen, via een kabel die met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegengekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, via de handvaten/handprobes.

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheid bevorderend, disharmonisch als schadelijk.

De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

 

Asyra Pro

De Asyra pro is een van de meest geavanceerde medische meetinstrument van dit moment. Asyra en Bioresonantie zijn een vorm van Energetische geneeskunde. Energetische geneeskunde is nieuwetijds geneeskunde. Uw organen worden bio-energetisch doorgemeten. Als het ware digitale homeopatie waarbij ook een remedie gemaakt kan worden. 

 

DNA

Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden. De Qest4 heeft een “database” met tienduizenden van deze frequenties.

    


 

Alle video's met toestemming van www.asyra.com

 


The science of Asyra

Uitleg over de Bioresonantie therapie middels de Asyra Pro

Uitleg over de wetenschap achter deze energetische vorm van geneeskunde.

Niet Allergische Voedsel Overgevoeligheden

Het testen van allergenen die je histamine niveau verhogen waardoor je jeuk (huid), kortademigheid (longen) of darmklachten krijgt.

 

Allergieën manifesteren zich vaak via de huid, longen of darmen.

Comprehensive scan

De basis test van de Asyra Pro nader uitgelegd.Disclaimer Asyra meting

Asyra is een bio-energetisch meetappataat. Asyra is energetische geneeskunde en dat valt niet te verklaren.

 

Dat wat niet gezien wordt, wordt niet (h)erkend totdat het door iedereen gezien kan worden. Gelukkig kunt u de verbeteringen in uw gezondheid zelf snel bemerken.

 

Laten we het er op houden dat de Asyra Pro ver op het huidige wereldbeeld vooruit ligt. Vroeger was de aarde plat en werd het roken door de doktoren gepromoot in advertenties; nu weten we allemaal wel beter.