Celgeheugen en traumaverwerking

Voor het opschonen van 'het celgeheugen' heb ik aanvullende verdiepingscursussen gedaan. Het is mogelijk om emotionele blokkades op te sporen en op te schonen. De negatieve energie, die vaak is opgeslagen op een specifieke plek in het lichaam wordt op die manier doelgericht behandeld.

Het doel is dat u niet langer aan dat negatieve gevoel 'herinnerd' worden zodat de energie weer beter gaat stromen. Het is mogelijk dat de (vaak onverklaarbare) pijn die u op een bepaalde plek had weg gaat.

De techniek is vergelijkbaar met EMDR alleen wordt het trauma middels energetische Bio-feedback (op energetisch niveau) op gespoort, behandeld en opgeschoond.

Het wordt als het ware uit het celgeheugen gewist, de blokkade wordt opgeheven en de energie van weer stromen. De dis-ease wordt weer ease, en het gaat allemaal weer vanzelf en je komt weer in je flow.