Behandel methode

De oorzaak aanpakken versus symptoom bestrijding: 

Door op zoek te gaan naar de oorzaken van uw problemen worden uw klachten bij de kern aangepakt. 

Bij reguliere medicatie die u voorgeschreven krijgt horen helaas vaak vervelende bijwerkingen. Omdat veel klachten (waaronder huidklachten) zich vaak van binnenuit openbaren is het aanbrengen van medicatie vaak gericht op het verzachten van de klachten. De oorzaak van de klacht wordt daarmee helaas niet weggehaald. 

 

Met de Asyra meting wordt uw lichaam er aan herinnerd middels "de prikkel", zoals die in de natuurgeneeswijze en homeopathie wordt omschreven, hoe het genezen kan. Dit is geen echte prikkel middels stroom maar een energetische prikkel. Het lichaam herkent dat want dat gebruikt dezelfde prikkels om de cellen in het lichaam met elkaar te laten communiceren. Verder meet de Asyra door welke tekorten u heeft en geeft de meting vrij nauwkeurig aan waar de knelpunten zitten. Een zieke cel trilt op een lager niveau dan een gezonde cel. De Asyra meting pikt dat feilloos op en geeft dat in een test resultaat middels een geavanceerd computer programma weer. Aan de hand van de meting stel ik een plan van aanpak op. Meer informatie....

     

oorzaak en gevolg:

De vraag is waarom bent u ziek geworden? 

Uw immuunsysteem is ondermijnd, waardoor de processen in uw lichaam niet meer lopen zoals ze moeten lopen. Dit kan zijn door een toxische belasting of door pathogenen zoals parasieten, bacteriën, schimmels of virussen. Ook stress is ziekmakend. De oorzaak kan ook aan uw life-style liggen.

Met een integrale benadering sporen we de aanleiding op en pellen we als het ware de ui af tot we bij de kern van uw problemen zijn.

 

Genezen: 

Het is nooit een dokter, chiropractor of chirurg die u geneest; Het is uw eigen lichaam dat geneest met behulp van de juiste stimulatie. Die stimulatie hoeft niet chemisch te zijn. Sterker nog; in mijn opvatting is het lichaam niet geholpen met het toedienen van chemische stoffen, als eerste keuze. Het lichaam moet hier weer van detoxificeren en als dat niet gelijk lukt krijgt u vervelende bijwerkingen. Daarbij komt dat bij de meeste welvaartziektes de oorzaak juist te vinden is in de verzuring van het lichaam. De chemische componenten van reguliere medicatie verzuren het lichaam vaak nog verder wat weer tot allerlei andere (nieuwe) klachten lijkt te leiden; waarvoor u dan weer nieuwe medicatie voorgeschreven krijgt. Zo beland u in een vicieuze neerwaartse spiraal met uw gezondheid.

 

Scheikunde: 

Natuurmedicatie bestaat vaak alleen uit de werkzame stof en deze wordt toch niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar omdat hij in de natuur gewoon vrij verkrijgbaar is.  Het chemische component, de hulpstoffen, houdbaarheidsmiddelen en E-nummers zijn derhalve niet nodig in de natuurgeneeskunde om een patent mee aan te vragen.  Het is vaak niet duur en goed verkrijgbaar zonder recept. 

 

Bij natuurgeneeskunde wordt al honderden jaren het natuurlijke component gebruikt dat in de reguliere medicatie ook daadwerkelijk bijdraagt tot de genezing van de kwaal. Dat natuurlijke component wordt niet vergoed door de ziektekosten verzekeraar. 

Omdat reguliere geneeskunde en reguliere medicatie vergoed worden door ziektekosten verzekeraars is een zeer winstgevende handel ontstaan. Daarmee is er de noodzaak om zich chemisch te onderscheiden van de concurrentie. Alleen dan kan er een patent (alleenrecht) aangevraagd worden.


Alternatieve geneeswijzen worden afgeschilderd als ongefundeerd, niet onderzocht en niet bewezen. 

 

Geschiedenis: 

100 jaar geleden bestond de reguliere geneeskunde niet eens, er waren geen grote fabrieken die massaal medicatie maakte. Er waren geen grote vlees fabrikanten die massaal behoefte hadden aan antibiotica omdat dieren nog op een ouderwedse manier gehouden werden; kleinschaliger. 

     

Met de komst van de industrialisatie veranderde dat.