Autisme Spectrum Stoornis

ASS: Anti sociale samenleving

 

Rigiditeit zou eigenlijk een Autistivorme eigenschap moeten zijn?! 

Toch?! 

Waar valt het star mensen in hokjes plaatsen dan onder??? 

 

Autisme gaat niet om vreemd gedrag maar om ‘normaal’ menselijk gedrag in extreme mate.

 

Er is namelijk bepaald (door wie?!) dat indien een persoon aan een aantal kenmerken voldoet dat hij of zij autistisch is. Alsof het een (dood) vonnis is. Dus omdat we iemand niet begrijpen willen we hem in hokjes plaatsen, des te moeilijker iemand te begrijpen is des te groter de noodzaak voor hokjes. 

 

Als we allemaal hetzelfde waren geweest dan hadden we nu geen lamp om bij te lezen en geen tv om naar te kijken. Geen muziek om te luisteren en geen kleding om aan te trekken.

 

Het zijn de mensen met een andere kijk op zaken die dit soort dingen hebben uitgevonden, de kunstenaars, de uitvinders, de muzikanten, de "Einsteins" en de "Newtons" onder ons etc.

 

Gut-brain connection

ASS is geen vonnis meer. Alles wat een oorzaak heeft kan aangepakt worden. Niet via symptoom bestrijding (medicatie) maar door de oorzaak (aanleiding) weg te nemen biedt je het lichaam (de hersenen & darmen) kans op herstel.

 

Onderzoek heeft bij herhaling aangetoond dat de darmflora van kinderen met autisme 25% minder variëteit in darmflora bacteriën heeft dan de controle groep. Autistische kinderen hebben met name een tekort aan specifieke organismes prevotella genaamd. Prevotella is belangrijk voor de vertering van verschillende soorten zetmeel.

De link met gluten is dus snel gemaakt.

 

Vaak zie je allerlei voedsel overgevoeligheden bij het kind vanwege een dys-biose* in de darmflora.

* Een verstoring in de balans in de darmflora.

 

Bron: www.interconnectedseries.com episode 5

 

Via veranderingen in het dieet (van uw kind) kan de darm-flora hersteld worden. Graag ondersteun ik u middels een consult. Tijdens dit consult wordt het systeem doorgemeten en wordt duidelijk wat de oorzaak is van de dys-biose in de darmflora. Ik leer ik u hoe u zelf de veranderingen kunt doorvoeren, welke veranderingen noodzakelijk zijn en leer ik u routines aan waarmee u het ook kunt volhouden. Soms is suppletie noodzakelijk om de darmen weer in balans te brengen. Probiotica wordt vaak geadviseerd indien u antibiotica heeft gehad in het verleden en daarna de darmflora bacteriën niet meer heeft aangevuld. De antibiotica dood niet alleen de slechte bacteriën maar ook de goede bacteriën die we nodig hebben voor de vertering en om balans te houden.

 

Mijn persoonlijke ervaringen met de (on)logica van medicatie:

Dokters en psychiaters moeten 8 jaar leren om hun vak uit te mogen oefenen en medicatie voor te mogen schrijven.

Van de medicatie wordt vooraf verteld door de psychiater dat hij niet precies weet of het werkt, dat hij niet weet wat de bijwerkingen zullen zijn en dat hij niet weet hoelang het medicijn gebruikt moet worden. Vervolgens "mag" u dan als ouder de juiste dosis in gaan schatten; u krijgt een standaard dosering mee en moet vervolgens middels observatie de dosis aanpassen. Logisch toch?!

 

Nou ik vond dit niet zo logisch!

 

Ik had zelf al eens bedacht dat Ritalin en dat soort medicatie ook wel eens beschadigend kon zijn voor de (kinder-) hersenen. 10 jaar later zijn ze het met dat denkbeeld eens.

 

Hoe verder?!

Bij celzout tekorten kunnen de volgende klachten ontstaan:

  • typische kuch tics
  • spier trekkingen
  • angsten
  • concentratie stoornissen
  • slaapstoornissen
  • motoriek problemen
  • rigiditeit
  • enz.

Laat dit nou een groot aantal autistivorme-kenmerken zijn!

 

Verder zijn er overal volop aminozuren verkrijgbaar die tekorten aanvullen en op die manier de zenuw overdracht in de hersenen verbeteren en op die manier "kortsluiting" in de hersenen verhinderen. Tics doven uit en er is sprake van minder angst en dwang.

Ik kan u op verzoek meer uitleggen hierover.

 

Vaccinatie schade 

Uit onderzoek is gebleken dat er een zeer hoge correlatie (verband) is tussen ADHD/Autisme(ASS) en die u(w kind) gehad heeft toen (u) ze klein was. Deze vaccinaties kunnen ontstoord worden middels een Asyra-meting en middels CEASE therapie.

 

Met een Asyra-meting kunnen we ook de tekorten op opsporen en middels suppletie aanvullen.

 

Cease therapie

 

De behandeling van autische kinderen en zelfs van volwassenen heeft zich de laatste drie jaar uitgekristalliseerd en heeft de naam CEASE Therapie gekregen, wat staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Stap voor stap worden alle oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes, etc.) ontstoord met de homeopathisch verdunde en gepotentieeerde stoffen die het autisme veroorzaakt hebben. Meestal worden vier verschillende potenties gebruikt, de 30K, de 200K, MK en XMK om de energie van de patient van de afdrukken van de toxische substanties of ziektes te ontdoen. 

 

Bioresonantie en cease therapie

 

Vaccinatie schade kan met de Qest4  De opvolger van de Asyra opgespoord worden. De vaccinatie die voor de verstoring zorgt wordt vervolgens in de 4 verschillende potenties terug gegeven aan het lichaam zodat het zich van de toxische stoffen kan ontdoen die voor de klachten zorgen. De remedie kan met de Asyra worden gemaakt middels digitale homeopathie

 

Over Autisme

 

AUTISME ONTSTAAT DOOR EEN STAPELING VAN STRESS IN DE HERSENSCHORS (NEOCORTEX). DEZE STRESS KAN AL VOOR OF TIJDENS DE ZWANGERSCHAP BEGINNEN (BIJV. TROPENVACCINS VAN DE TOEKOMSTIGE OUDERS), MEDICIJNGEBRUIK OF EEN AMALGAAMVULLING AANBRENGEN OF VERWIJDEREN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP, EEN BACTERIËLE OF VIRALE INFECTIE, VROEGGEBOORTE OF EEN MOEILIJKE BEVALLING. VERVOLGENS SPEELT HET EERSTE LEVENSJAAR EEN CRUCIALE ROL MET EEN STEEDS GROEIEND AANTAL VACCINS, MAAR OOK ANDERE MEDISCHE INGREPEN KUNNEN DE STRESS STEEDS VERDER VERHOGEN: EEN

 

NARCOSE (BIJV. VOOR TROMMELVLIESBUISJES), ANTIBIOTICAKUREN, ONVOLWAARDIGE VOEDING MET TE VEEL SUIKERS EN GEHARDE VETTEN EN ALLERLEI TEKORTEN, ONVOLDOENDE WATER, GEBRUIK VAN DE MAGNETRON, ALLERLEI MILIEU INVLOEDEN (BIJV. PLASTICS EN ZWARE METALEN), ETC. ALS DAN MET 14 MAANDEN DE BMR EN MENINGOCOCCEN C VACCINS GEGEVEN WORDEN, KAN DE STRESS ZO GROOT GEWORDEN ZIJN DAT EEN GRENS OVERSCHREDEN WORDT EN DE GROTE HERSENEN OP SLOT SLAAN OF IN EEN SOORT STAND BY FUNCTIE GAAN. BELANGRIJKE FUNCTIES VAN DE HERSENSCHORS VALLEN DAN UIT. MAAR DIT OMSLAGPUNT KAN NET ZO GOED DOOR HEEL ANDERE STRESSMOMENTEN BEREIKT WORDEN, BIJVOORBEELD DOOR HET DOORMAKEN VAN EEN SIMPELE KINDERZIEKTE ALS WATERPOKKEN.

 

Bron: www.cease-therapie.nl van Tinus Smits M.D.

 

Met de Asyra-meting kan gemeten en uitgezocht worden in welke hoek de oplossing gezocht moet worden en hoe er behandeld moet worden. Ook vaccinatie schade kan ontstoort worden.