Phone

+31 (6) 46620824

Email

petra@alshetnietvanzelfgaat.nl

Opening Hours

van 09:00 uur tot 17:00 uur

Bioresonantie in het kort

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen.

Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Elk mens heeft een bio-energetisch veld. Energie is onzichtbaar maar wel meetbaar; De geavanceerde medische meetapparatuur heeft het vermogen om dit te vertalen naar zichtbare informatie. Met bioresonantie meting stelt stel je geen diagnose maar wordt het ingezet als diagnostisch hulpmiddel ten behoeve van analyse van de klacht(en). 

Voordat een klacht zich voordoet is er al een periode van onbalans. Een gezonde cel heeft een hogere frequentie dan een zieke cel. Uit de waardes van de meting wordt duidelijk of uw organen of weefsels in een ontstekingsfase verkeren (acuut) of in een verzwakte fase (chronisch). Indien het orgaan of het weefsel in de ontstekingsfase verkeerd is het nog in staat om de belasting te dragen. Indien het orgaan of weefsel verzwakt uit de meting komt dan is het niet meer in staat te compenseren en raakt uitgeput. 

Behandel methode

Door op zoek te gaan naar de oorzaken van uw problemen worden uw klachten bij de kern aangepakt. 

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheid bevorderend, disharmonisch als schadelijk.

De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Het zelfherstellende vermogen van het lichaam wordt geactiveerd en de blokkade wordt opgeheven. Allerlei processen worden in gang gezet zoals ontgiften, herstel van de darmflora, het bevorderen van de spijsvertering, het in balans brengen van het immuunsysteem. 

Bij reguliere medicatie die u voorgeschreven krijgt horen helaas vaak vervelende bijwerkingen. Omdat veel klachten (waaronder huidklachten) zich vaak van binnenuit openbaren is het aanbrengen van medicatie vaak gericht op het verzachten van de klachten. De oorzaak van de klacht wordt daarmee helaas niet weggehaald. 

Met de Bioresonantie meting wordt uw lichaam er aan herinnerd middels “de prikkel”, zoals die in de natuurgeneeswijze en homeopathie wordt omschreven, hoe het genezen kan. Deze energetische prikkel herkent het lichaam want dat gebruikt dezelfde prikkels om de cellen in het lichaam met elkaar te laten communiceren.

Verder geeft de meting vrij nauwkeurig aan waar de knelpunten zitten en welke tekorten het lichaam heeft. Een zieke cel trilt op een lagere frequentie niveau dan een gezonde cel. De Asyra pikt dat verschil feilloos op en geeft dat in een test resultaat middels een geavanceerd computer programma weer. Aan de hand van de meting stel ik een plan van aanpak op. 

Bioresonantie meting

De Asyra pro is een van de meest geavanceerde medische meetinstrument van dit moment. Bioresonantie is een vorm van Energetische geneeskunde. Energetische geneeskunde is nieuwetijds geneeskunde. Uw organen worden bio-energetisch doorgemeten. Als het ware digitale homeopatie waarbij ook een remedie gemaakt kan worden. 

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de cliënt zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van electrodes worden opgevangen, via een kabel die met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of terug gekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, via de handvaten/handprobes.

Er worden op basis van uw klachten individuele testen gedaan waarbij het gehele lichaam, de organen, de klieren, de darmen, de hormoonspiegels, de meridianen etc wordt doorgemeten. Tijdens de meting worden de energetische blokkades in het lichaam opgespoord en gaat de medische meetapparatuur op zoek naar de oorzaak is van de verstoring. Te denken valt aan een parasitaire belasting, ziekte van Lyme, dysbiose in de darmen, virussen, bacterie, schimmels of een belasting met zware metalen. Ook kunnen tekorten van voedingsstoffen, vitamines, aminozuren, vetten of celzouten de oorzaak van uw problemen zijn. Maar ook toxines (gifstoffen) of vaccinaties (medicatie = chemie) kunnen allerlei problemen in het lichaam veroorzaken. U vast welbekend als “bijwerkingen”. 

De behandeling met bio-energetische feedback 

Met de behandeling worden alles wat het lichaam belast (blokkades) opgespoord en er wordt gemeten wat het lichaam weer nodig heeft om in balans te komen, deze frequenties worden terug gegeven aan het lichaam via bio-energetische feedback. 

Ook kan het ingezet worden als behandelmethode, samen met overige natuurgeneeskundige of voedings adviezen. 

homeopatische remedie

Er wordt een homeopatische remedie gemaakt op basis van individuele frequenties die nodig zijn om het immuunsysteem te herstellen en in balans te brengen. 

De remedie is op basis van water en alcohol of een imprint op lactosekorrels en bevat balancerende frequenties die voor iedereen weer verschillend zijn. Gedurende een aantal weken dienen de druppels/korrels 2 x per dag ingenomen worden.

Wetenschap

Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden. De Asyra Pro heeft een “database” met tienduizenden van deze frequenties.

Uitleg over de wetenschap achter deze energetische vorm van geneeskunde.
Het testen van allergenen die je histamine niveau verhogen waardoor je jeuk (huid), kortademigheid (longen) of darmklachten krijgt.
De basis test van de Asyra Pro nader uitgelegd.

Disclaimer Asyra meting

Asyra is een bio-energetisch meetappataat. Asyra is energetische geneeskunde en dat valt niet te verklaren.

Dat wat niet gezien wordt, wordt niet (h)erkend totdat het door iedereen gezien kan worden. Gelukkig kunt u de verbeteringen in uw gezondheid zelf snel bemerken.

Laten we het er op houden dat de Asyra Pro ver op het huidige wereldbeeld vooruit ligt. Vroeger was de aarde plat en werd het roken door de doktoren gepromoot in advertenties; nu weten we allemaal wel beter.

Genezen: 

Het is nooit een dokter, chiropractor of chirurg die u geneest; Het is uw eigen lichaam dat geneest met behulp van de juiste stimulatie. Die stimulatie hoeft niet chemisch te zijn. Sterker nog; in mijn opvatting is het lichaam niet geholpen met het toedienen van chemische stoffen als eerste keuze. Het lichaam moet hier weer van detoxificeren en als dat niet gelijk lukt krijgt u vervelende bijwerkingen. Daarbij komt dat bij de meeste welvaartziektes de oorzaak juist te vinden is in de verzuring van het lichaam. De chemische componenten van reguliere medicatie verzuren het lichaam vaak nog verder wat weer tot allerlei andere (nieuwe) klachten lijkt te leiden; waarvoor u dan weer nieuwe medicatie voorgeschreven krijgt. Zo beland u in een vicieuze neerwaartse spiraal met uw gezondheid.

Scheikunde: 

Omdat reguliere geneeskunde en reguliere medicatie vergoed worden door ziektekosten verzekeraars is een zeer winstgevende handel ontstaan. Daarmee is er de noodzaak om zich chemisch te onderscheiden van de concurrentie. Alleen dan kan er een patent (alleenrecht) aangevraagd worden.

Alternatieve geneeswijzen worden afgeschilderd als ongefundeerd, niet onderzocht en niet bewezen. 

Bij natuurgeneeskunde wordt al honderden jaren het natuurlijke component gebruikt dat in de reguliere medicatie ook daadwerkelijk bijdraagt tot de genezing van de kwaal. Dat natuurlijke component wordt niet vergoed door de ziektekosten verzekeraar. 

Natuurmedicatie bestaat vaak alleen uit de werkzame stof en deze wordt toch niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar omdat hij in de natuur gewoon vrij verkrijgbaar is.  Het chemische component, de hulpstoffen, houdbaarheidsmiddelen en E-nummers zijn derhalve niet nodig in de natuurgeneeskunde om een patent mee aan te vragen.  Het is vaak niet duur en goed verkrijgbaar zonder recept. 

Geschiedenis: 

100 jaar geleden bestond de reguliere geneeskunde niet eens, er waren geen grote fabrieken die massaal medicatie maakte. Er waren geen grote vlees fabrikanten die massaal behoefte hadden aan antibiotica omdat dieren nog op een ouderwedse manier gehouden werden; kleinschaliger. 

Met de komst van de industrialisatie veranderde dat.